בלוג// חדש ברב מסר // יום רביעי 21.02.2024

x
נסו את המערכת כעת!
חדש ברב מסר

ברב מסר חדשנות ופיתוח היא נשמת אפנו. באזור זה נפרסם את כל החידושים שלנו כך שתוכלו לקבל מבט מרוכז על מה חדש ברב מסר.

נסו את המערכת כעת!
פתחו חשבון התנסות

חדש ברב מסר – סטאטוס הפסק משלוח לרשימה

יום חמישי, 23 ליולי, 2015

מטרת הסטאטוס החדש של "הפסק משלוח מרשימה" לאפשר לכם לשלוט באופן מדויק יותר בקביעת הנמענים שמקבלים או לא מקבלים מסרים.

סטאטוס לא פעיל ברמת רשימה וברמת חשבון

לפני שאפרט מהו הסטאטוס החדש וכיצד מפעילים אותו, אתן הסבר על הסטאטוסים הקיימים של נרשם ברב מסר, מומלץ מאוד לקרוא כי מניסיוננו גם משתמשים ותיקים עלולים לעיתים לטעות בהבנת הסטאטוסים השונים.

נרשם ברב מסר יכול להיות פעיל (או לא פעיל) ברמת חשבון, או פעיל (או לא פעיל) ברמת רשימה.

נרשם שאינו פעיל ברמת החשבון אינו מקבל מסרים לעולם בשום תנאי. זה פשוט. כאשר נרשם מסיר את עצמו (באמצעות לחיצה על קישור ההסרה) הוא הופך להיות לא פעיל ברמת החשבון. (וזה נכון ללא תלות ברשימה שבה הוא היה רשום). כאשר נרשם מבקש מכם להסיר אותו, עליכם להסיר אותו ברמת החשבון כדי לחסוך לעצמכם בעיות ותביעות.

נרשם שאינו פעיל ברמת רשימה לא יקבל מסרים הנשלחים מהרשימה שאינו פעיל בה (זה ברור), אבל יקבל מסרים כאשר המסר נשלח מרשימה אחרת.

אבל (ואת זה חשוב להבין!) אם מצרפים למסר מספר רשימות הכוללות את זו שבה נרשם מסוים אינו פעיל הנרשם לא יקבל את המסר.

לדוגמא, נניח שהנרשם ירון שהם רשום ברשימת מתעניינים בסדנא וגם ברשימת רוכשי הספר. ירון הודיע לכם שאינו מתעניין עוד בסדנה לכן הפכתם אותו ללא פעיל ברמת רשימה ברשימה מתעניינים בסדנא.

שלחתם מסר לרשימת מתעניינים בסדנא כדי לעדכן את הנרשמים בעניין הסדנא. ירון שהם לא יקבל כמובן את המסר הזה.

שלכתם מייל לרשימת רוכשי הספר כדי לספר להם שבקרוב יוצאת מהדורה חדשה. ירון שהם יקבל את המסר הזה.

אבל – אם שלחתם מסר לרשימת רוכשי הספר וצרפתם אליה את רשימת מתעניינים בסדנא ירון שהם לא יקבל את המסר הזה, למרות שהוא פעיל ברשימת רוכשי הספר.

הסיבה ללוגיקה הזו היא מידת הזהירות. אם ירון שהם אינו מעוניין בתכנים של רשימת מתעניינים בסדנה כנראה שאינו מעוניין בתכנים הנשלחים לרשימה זו גם אם מצורפות אליה רשימות נוספות.

אבל לוגיקה זו מהווה בעיה בסיטואציות מסוימות. הנה דוגמא: ירון כהן נמצא ברשימת מתעניינים בסדנא שממנה נשלחים מסרים שמטרתם לשכנע אותו להירשם לסדנא. המסרים עובדים: ירון מתקשר אליכם ומביע ענין להצטרף לסנדא. לאחר שיחה קצרה הוא ומוסר לכם את מספר כרטיס האשראי שלו לחיוב. אתם מעבירים אותו לרשימת "משתתפי הסדנא".

מרגע שירון נרשם לסנדא אינכם מעוניינים מן הסתם שירון ימשיך לקבל מסרים (אוטומטיים או אחרים) שמטרתם לשכנע אותו להירשם לסנדא. אבל – אם תהפכו אותו ללא פעיל ברשימה זו הוא לא יקבל בעתיד מסרים אליהם מצורפת הרשימה "מתענינים בסדנא! (גם אם הוא פעיל ברשימות אחרות שמצורפות למסר)

בדיוק כדי לפתור את הבעיה הזו יצרנו את הסטאטוס הפסק משלוח משימה

סטאטוס הפסק משלוח מרשימה

סטאטוס חדש זה מאפשר לכם לשנות את הסטאטוס של נרשם ל "הפסק משלוח מרשימה". נרשם שנמצא בסטאטוס זה לא יקבל מסרים שנשלחים לרשימה זו בלבד. לעומת זאת הוא כן יקבל מסרים שנשלחים למספר רשימות הכוללות את הרשימה שבה הוא נמצא בסטאטוס "הספק משלוח מרשימה".

בדוגמא של ירון שהם, כאשר ירון נרשם לסדנא ואתם רוצים להפסיק את המשלוחים שמטרתם לשכנע אותו להירשם עליכם לשנות את הסטאטוס שלו ל"הפסק משלוח מהרשימה" ולא להפכו ללא פעיל ברמת הרשימה.

משתמשים מתקדמים שמכירים את יכולות האוטומציה של רב מסר יודעים שניתן למעשה להפסיק משלוח מרשימה באופן אוטומטי כאשר מעבירים נרשם מרשימה אחת לאחרת. המערכת מאפשרת לכם לקבוע שכאשר נרשם שנמצא ברשימה א' עובר לרשימה ב' הסטאטוס שלו הופך ל"הפסק משלוח מהרשימה" ברשימה א'.

הפיצ'ר החדש מאפשר לכם גם שליטה ידנית בנוסף לאוטומטית. כלומר אתם יכולים היום להפסיק משלוח לנרשם מרשימה מסוימת גם אם הוא לא מועבר לרשימה אחרת.

למעשה מעתה אין כמעט סיבה להפוך נרשם ללא פעיל ברמת הרשימה.  אם הנרשם ביקש להסיר את עצמו עליכם להפוך אותו ללא פעיל ברמת חשבון. אם אתם רוצים מסיבות שיווקיות שלא יקבל יותר מסרים עליכם להעביר אותו לסטאטוס "הפסק משלוח מהרשימה"