החוק נגד דואר זבל

x
נסו את המערכת כעת!
נסו את המערכת כעת!
פתחו חשבון התנסות

האם אתם מוכנים לחוק נגד דואר זבל?

החוק נגד דואר זבל שהתקבל בכנסת ב-2008, הואמהמחמירים בעולם המערבי. מי שלא נמצא מוכן לחוק, עלול לספוג נזקים חמורים. מערכת רב-מסר תסייע לכם לפעול במסגרת החוק ולמעשה להפוך את האיום למקפצה שיווקית

בחודש מאי 2008, עבר בכנסת, בקריאה שלישית, חוק נגד דואר זבל שהוא מהמחמירים בעולם במערבי. החוק נכנס לתוקפו בראשון בדצמבר של אותה השנה.

להלן עיקרי החוק:

איסור לשלוח דואר לכתובת מייל של אדם שלא נתן לכך אישור מראש ובכתב

 • אישור יכול להינתן כך: הרשמה באמצעות טופס באתר, נייר חתום או שיחה מוקלטת
 • כל מי שיקבל מייל שלא ביקש לקבל, זכאי לתבוע את השולח בבית דין לתביעות קטנות ולדרוש פיצוי – ללא הוכחת כל נזק – של 1,000 שקלים
 • יש רק שני סייגים לאיסור המוחלט:
 • מותר לשלוח מייל ללקוחות שרכשו בתשלום מוצר או שירות
 • מותר לשלוח מייל חד פעמי ל בתי עסק בלבד לשם קבלת אישור משלוח נוסף, אבל אם לא אישר לשלוח שוב, אסור לשלוח לאותו גורם מסרים נוספים לעולם
  • מייל כזה חייב להיות מלווה במילה "פרסומת" בשורת הנושא ובגוף המייל
  • על כל מייל לשאת את הכתובת הפיזית של השולח

החוק הוא בעל שיניים! חוכמתו היא בכך שהוא מעביר את הכוח לאכיפת החוק לידי הנפגעים מדואר זבל. כל אדם שקיבל הודעת מייל שלדעתו לא ביקש לקבל, יכול, ללא כל צורך להוכחת נזק, לתבוע את השולח בבית דין לתביעות קטנות ולדרוש פיצוי של עד  1,000שקלים. חישבו על מי ששולח דואר זבל לכמה עשרות אלפי אנשים ונניח ש"רק" 30 מתוכם מחליטים לתבוע אותו בבית דין לתביעות קטנות בכל רחבי הארץ. . .

יש עדיין שאלות רבות שאין להן מענה במסגרת החוק הקיים:

 • האם מותר להמשיך לשלוח לרשימות שנאספו לפני שהחוק נכנס לתוקף ואשר דוורו בעבר באופן שוטף, כך שכל מי שרצה יכול היה לצאת ( opt out )?
 • האם יש לסמן, באמצעות המילה "פרסומת" בשורת הנושא, גם ניולזטר תוכני, אבל שמכיל פרסומות בתוכו?
 • האם "אישור בכתב" משמעותו הרשמה בטופס או double opt in  ?
 • מה קורה כאשר אדם אחד רושם אדם אחר?
 • האם אדם יכול לתבוע גם אם לא ביקש הסרה?
 • האם האחריות היא רק על השולח או גם על החברה שמבצעת את המשלוח עבורו (למשל רב-מסר)?

מרגע שהחוק החדש נכנס לתוקף, נהיה חשוב במיוחד להשתמש במערכת רב-מסר להפצת מייל שיווקי וניוזלטר.

באמצעות מערכת רב-מסר תוכלו בין השאר:

 • לבצע ריענון של הרשימות הקיימות שלכם כך שיתאימו לדרישות החוק החדש
 • לשמור על אסמכתאות להרשמה של הלקוחות
 • להבטיח שלא תישלחו מסרים למי שאינו מעוניין בהם
 • לאפשר הסרה מיידית מרשימות התפוצה
 • להימנע מלכלול ברשימות "מתלוננים סדרתיים" – המערכת מנהלת בסיס נתונים של כתובות המייל של אנשים מסוג זה
 • ועוד ועוד